Toets brons, zilver en goud

De Dopingautoriteit geeft drie verschillende voorlichtingen aan talenten en topsporters: brons, zilver en goud. Dit noemen we de Doorlopende Leerlijn Schone Sport. Elke voorlichting heeft een afsluitende toets om je kennis en vaardigheden te checken. Die kun je hier maken!

  • Brons (±15 jaar) is bedoeld als een eerste voorlichting voor sporters. Het is een introductie van het onderwerp doping. De onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere de dopingregels, dopingcontroles en de risico’s voor onbewust dopinggebruik.
  • Zilver (±17 jaar) richt zich vooral op het oefenen van vaardigheden, zoals het checken van je geneesmiddelen en voedingssupplementen. Hierbij gaan we ervan uit dat de informatie uit voorlichting brons bekend is. 
  • Goud is tenslotte bedoeld voor topsporters die een whereaboutsverplichting hebben, of deze binnenkort kunnen krijgen. De toets richt zich vooral op de whereabouts. We gaan ervan uit dat de informatie uit voorlichting brons en zilver bekend is. 
Toets Brons
Toets Zilver
Toets Goud